Wat is werkkapitaal en waarom is dit belangrijk?

Werkkapitaal is een fundamenteel element voor de werking- en ontwikkeling van uw bedrijf. Door te concentreren op werkkapitaal, kunt u de betaalbaarheid van uw bedrijf verbeteren.

Werkkapitaal is het verschil tussen alle vlottende activa (zoals voorraden, debiteuren en liquide middelen) en de vlottende passiva (zoals crediteuren en andere kortlopende schulden). Eenvoudiger gezegd, het geld dat bedrijven gebruiken om aan hun dagelijkse financiële verplichtingen te voldoen.

Zo kunt u de werkkapitaal van uw bedrijf optimaliseren

Aan de andere kant moet u uw werkkapitaal ook niet te groot laten worden. Cash wat op de lopende rekening staat kan niet gebruikt worden om te investeren. Te veel werkkapitaal betekent dat te veel verborgen kapitaal vastzit in zaken als voorraden, debiteuren en onderhanden werk. Het is de kunst om de balans te vinden tussen voldoende liquiditeit voor het dagelijkse doen en laten van uw onderneming en liquide middelen te gebruiken om te groeien.

Er zijn enkele bekende handelingen die uw bedrijf kunnen helpen het werkkapitaal te optimaliseren, deze hebben altijd met drie zaken te maken: voorraden, crediteuren en debiteuren.

  • Zorg dat er minder krediet open staat bij uw debiteuren, bijvoorbeeld door het factureringsproces te verbeteren
  • Betaal uw leveranciers op tijd
  • Werk systematisch met de voorraad, en voorkom een te grote kapitaalgoederenvoorraad

Zakelijke lening aanvragen

Ontvang een vrijblijvend aanbod.