Is een onderpand nodig?

 In

Nee. Bij Qeld Bedrijfsleningen is een onderpand niet vereist. Het is wel noodzakelijk dat u of een vertrouweling garant staat voor de lening. Dit betekent dat u of uw vertrouweling persoonlijk aansprakelijk bent voor de lening als het bedrijf zijn verplichtingen niet nakomt.

Recent Posts