Begroting voor kleine bedrijven 

Als ondernemer is het handig om de financiën van uw bedrijf goed te beheersen. Dit kan door simpelweg een budget te maken. Geen enkel bedrijf is te groot of te klein om te budgetteren. In tegenstelling tot de jaarlijkse balans of jaarrekening, die laat zien hoe het bedrijf heeft gepresteerd in het verleden, gaat een operationele begroting over de toekomst.

Het budget is de belangrijkste economische management tool voor de leiding van een bedrijf. Het geeft een overzicht aan van uitgaven en inkomsten voor zowel de korte als de lange termijn. Een goede begroting maakt het makkelijker voor ondernemers om toekomstige investeringen te plannen en voor te bereiden op eventuele problemen.

Hoe te budgetteren

Een operationele begroting is een van de meest elementaire budgetten waarmee u werkt. Het toont de verwachte inkomsten en uitgaven van een bedrijf aan voor een bepaalde periode.

Dit kan een belangrijke factor zijn bij de aanvraag voor een commerciële lening aangezien het kredietverstrekkers een inzicht geeft in de vraag of- en hoe u van plan bent om de lening terug te betalen.

Maar tegelijkertijd kan het ook voordelig zijn om een kredietverstrekker inzicht te geven in de begroting van uw privé uitgaven. Deze kan aantonen dat u een overzicht heeft van uw eigen financiën en dat u hier controle over heeft.

Audit 

Kleine bedrijven kunnen ervoor kiezen om het jaarverslag niet te laten controleren. U mag afzien van en wettelijke accountantscontrole als uw bedrijf niet voldoet aan minimaal twee van de volgende drie kengetallen voor twee opeenvolgende jaren:

  • En omzet van €8,8 miljioen
  • En balanstotaal van €4,4 miljioen
  • Meer dan 49 werknemers

Zakelijke lening aanvragen

Ontvang een vrijblijvend aanbod.

Budget