Rente bij zakelijke leningen

bunden ränta

Een bedrijfslening kan een dure aangelegenheid zijn. Voordat u een zakelijke lening aangaat, dient u dus een compleet overzicht te hebben van de kosten die aan de lening samenhangen. Meestal betaal betaalt u de lening via rente. De rente kan sterk variëren bij de verschillende aanbieders. Rentenvoeten zijn afhankelijk van de hoogte van de lening, de looptijd en de kredietwaardigheid van de onderneming. Met als vuistregel, hoe hoger de kredietwaardigheid, hoe lager de gerekende rente zal zijn.

Als u voor de eerste keer gaat lenen, is het aan te raden om bepaalde concepten goed in uw achterhoofd te houden voordat u gaat beginnen. Dit zal uw bedrijf geld en tijd besparen.

Er zijn namelijk verschillende manieren om de interestvoet in rekening te brengen. De nominale rentevoet(nominale jaarrente) is niet hetzelfde als de effectieve rentenvoet (ook wel jaarlijkse kostenpercentage genoemd). Daarnaast kan een rentevoet vast of variabel zijn.   

Nominale jaarrente

De nominale jaarrente, is in principe het tarief dat u voor uw lening betaald. De rentevoet kan sterk variëren maar ligt meestal tussen de 2% en 18%. Echter, de nominale rentevoet geeft niet de kosten weer als er rente op rente betaald moet worden (samengestelde interest). Hiervoor moet u naar de effectieve rente kijken.

Effectieve rente 

Het kan in het begin gek klinken, maar als een kredietverstrekker gebruik maakt van samengestelde interest, dan is het cruciaal om te weten wanneer de rente in rekening gebracht wordt. Of dit maandelijks, halfjaarlijks of jaarlijks is, heeft consequenties voor de hoeveelheid die u terug moet betalen. Hoe meer termijnen u gebruikt, hoe duurder de lening wordt. Met andere woorden, als de rente van uw lening maandelijks in rekening wordt gebracht, dan zal uw lening duurder zijn als dit jaarlijks wordt gedaan.

Een voorbeeld: U leent €10.000 voor een jaar tegen een rente van 10 procent. Als het rentetarief maar één keer per jaar in rekening gebracht wordt, dan betaalt u €1.000 aan rente. Als de rente maandelijks gerekend wordt dan betaalt u €1.047 aan rente. Dit werkt als volgt: als de rente maandelijks gerekend wordt, dan betaalt u de eerste maand 1/12 van 10% over u lening van €10.000, dit is €83,33. De tweede maand, wordt er weer 1/12 van 10% gerekend, echter wordt de rente dan niet over €10.000 gerekend maar over €10.083,33. Het resultaat is dat u in de tweede maand €84,028 aan rente moet betalen, en zo gaat het het hele jaar verder. Dit komt omdat bij samengesteld interest, de verschuldigde rente opgeteld wordt bij de hoofdsom.

Vast of variabel 

De interestvoet kan vast of variabel zijn. In het laatste geval kan de kredietverstrekker, onder bepaalde voorwaarden de rentevoet dat u schuldig bent verhogen of verlagen. Dit moet wel worden opgemerkt door de kredietverstrekker alvorens u aan de lening begint.

Jaarlijkse kostenpercentage (JKP) 

De effectieve rente wordt ook wel het jaarlijkse kostenpercentage (JKP) genoemd. Dit geeft het totale kostenplaatje aan van een lening. Het is wettelijk verplicht in Nederland om de JKP in de leningovereenkomst op te nemen. Bij het berekenen van het JKP wordt er rekening gehouden met de eventuele samengestelde interest, verschillende afrekenmomenten en extra kosten van een lening, allemaal elementen die niet met de nominale rentenvoet weergegeven worden. Het JKP of effectieve rente, is de beste maatstaf die u kunt gebruiken om leningen te vergelijken.

Vergelijk de totale kosten

Er kan niet vaak genoeg herhaald worden dat het niet genoeg is om de prijs van een lening uitsluitend op basis van de rentevoet te berekenen. Zoals al eerder vermeld, kunnen er verschillende kosten in rekening worden gebracht door de kredietverstrekker. Daarnaast kan ook de looptijd een significante rol spelen. De vuistregel is, hoe langer de looptijd, hoe hoger de prijs zal zijn voor een lening. U kunt dus flink besparen al u voor een lening kiest met een kortere looptijd.

Lees onze handleiding voor het vinden van de goedkooste lening.